Hemtjänst – tips och råd 

Att åldras innebär att man också, i någon mån, kommer att vara i behov av hjälp. Det man tidigare har klarat av själv kan man behöva en extra hand för att genomföra. Dels så kan ett åldrande innebära att man har svårt att komma ihåg vissa saker, dels så kan det också innebära att man drabbas av vissa fysiska åkommor som gör att man har svårt att uträtta vissa saker. 

Hjälp i form av hemtjänst är ett vanligt alternativ som också har en massa tydliga fördelar. Istället för att man på ålderns höst ska ryckas upp från den egna trygghet som bostaden ger och flytta till exempelvis ett äldreboende så kan man bo kvar och – med regelbundna intervaller, anpassade efter hur de egna behoven ser ut – få hjälp i hemmet.

Välja hemtjänst – tänk på detta 

 Hemtjänst i Vällingby är ett tryggt alternativ som gör att man som äldre dels kan få hjälp med saker som att handla, sköta olika ärenden och samtidigt också med praktiska saker som att laga mat, ta mediciner och med att sköta den personliga hygienen. 

Det finns emellertid också vissa saker att tänka på då det kommer till hemtjänst i Vällingby. Vi tänkte här nedan rada upp några punkter som ger dig både information samt allmänna tips i frågan. Enligt följande: 

  • Du kan välja. Hemtjänst i Vällingby kan antingen erbjudas i kommunal regi – eller via privata leverantörer. Så länge en av de senare är godkända av kommunen så kan du också göra ett aktivt val och välja en sådan – till samma maxtaxa som finns för kommunal hemtjänst. 
  • Välj rätt aktör. Tänk noga igenom vika behov du har – eller där du som anhörig till en person i behov av hemtjänst gör det – och försök att hitta en leverantör som möter dessa. Kom ihåg att hemtjänst ska finnas för att underlätta din vardag och att den således också ska utgå från dina behov. 

Speciella behov? Det kan vara bra att välja leverantör av hemtjänst utifrån exempelvis språk och kultur. Kommer du från ett annat land och har svårt med svenska så kan du med fördel se över alternativ i den frågan. Många företag har personal som kommer från andra bakgrunder och andra kulturer. Det kan skapa en större trygghet med färre missförstånd – och en bättre vård i hemmet.