Måste man kunna HLR?

Som privatperson behöver man inte kunna utföra hjärt-lungräddning, även kallat HLR. Det är dock en mycket bra kunskap som i nödlägen kan rädda liv. De första minuterna, när någon drabbas av hjärtstopp eller andningsuppehåll, är otroligt viktiga när det kommer till att rädda liv och undvika permanenta hjärnskador. Man kan enkelt boka in sig på en HLR-utbildning i Stockholm och lära sig hur man utför hjärt-lungräddning på rätt sätt. För att hålla kunskapen ajour behöver man återupprepa kursen ungefär vart 3-5 år. 

Andra regler för hälso- och sjukvårdspersonal

Sjukvårdspersonal skall direkt börja utföra HLR om det inte är så att det finns ett dokumenterat beslut där man avråder från HLR. Om HLR inte skall utföras måste det bestämmas i förväg av ansvarig och legitimerad läkare som har god kunskap om patienten och patientens tillstånd. Om patienten är vuxen är det såklart mycket viktigt vad patienten själv tycker. Att inte utföra HLR på en patient som fått hjärt- eller andningsstopp är ovanligt och sker oftast om patienten är mycket sjuk eller väldigt ålderstigen.

Vad händer vid hjärt- eller andningsstopp

Om man inte kan andas eller om hjärtat slutar slå får kroppen inte tillräckligt med syre. Hjärna behöver syre för att fungera och riskerar att skadas redan efter några minuter om inte kroppen får syre på annat sätt, till exempel genom HLR.

Om man bevittnar ett hjärt- eller andningsstopp skall man i första hand ringa 112. Är det flera personer på plats kan en person springa iväg för att hämta en hjärtstartare, en kan larma 112 och en kan påbörja HLR. Fortsätt med hjärt- lungräddning tills dess att sjukvårdspersonal är på plats och kan ta över. 

Det finns flera anledningar till varför man får ett hjärt eller andningsstopp. Hjärtstopp beror i de flesta fall på hjärt- och kärlsjukdomar. Andningsstopp kan orsakas av kraftiga allergier, astma eller att något fastnat i luftstrupen. Andra anledningar till att få hjärtstopp eller andningsstopp är drunkning, en kraftig elektrisk stöt, förgiftning eller överdosering av läkemedel. 

HLR är till för alla

Alla kan lära sig HLR. Många får lära sig HLR genom att deras arbetsplats anordnar utbildningsdagar och kurser i hjärt-lungräddning. Ju fler som kan HLR, desto bättre. Om en person får hjärtstopp och någon i närheten kan HLR är chansen mycket större för överlevnad och tillfrisknande. 

Att lära sig HLR genom att gå en kurs eller utbildning är att ta ansvar för sina medmänniskor. Alla som kan och vill borde gå en kurs i hjärt- lungräddning.