Stockholm är platsen för utbildning i HLR

Om du har gått en utbildning i HLR i Stockholm kan det bli du som räddar livet på en annan medmänniska. Du kan alltså utgöra skillnaden mellan liv och död.

Om någon faller till marken och inte andas finns det en sak du instinktivt ska göra. Och det är förstås att larma 112 så att ambulanspersonal snabbt kan ta sig till platsen för att hjälpa personen i behov av livräddande insatser. Men det kan mycket väl vara så att du behöver göra mer än att ringa ambulansen.

Än finns nämligen inte tekniken för blåljuspersonal att kunna teleportera sig till en olycksplats. Det vore fint om de hade kunnat det, men så är inte fallet. Det innebär att vanliga personer, som du själv, kommer att behöva kunna utföra HLR.

Utbildning i HLR på arbetsplatser

HLR står för hjärt- och lungräddning och kan mycket väl vara helt avgörande för om en person ska lämna jordelivet där och då eller leva ett tag till. Det är därför det är så viktigt att allmänheten vet hur man gör. Då kan HLR inledas i väntan på ambulanspersonalen – vilket som sagt kan vara det som räddar livet på personen.

Det går att anmäla sig till en HLR utbildning i Stockholm och många andra svenska städer. Att det är extra viktigt att veta hur man gör på platser där det finns många människor säger sig självt. Därför väljer många arbetsplatser och föreningar att organisera utbildningar internt – för att alla i verksamheten ska kunna rycka ut för varandra.